Låna – Vem har råd att bo billigt?

Vem har råd att bo billigt?
Att spara på ström har nära på blivit ett moment 22. Visst sparar man pengar om man använder mindre el, men de investeringar man behöver göra – för att kunna spara el – är ofta dyrare än vad man har råd med.
Ett sådant exempel är Oyuntogtokh från Mongoliet står inför. Hon är 54 år gammal och har drivit en detaljhandel sedan 1996. Hon köper en mängd olika produkter från Ereen, en kinesisk gränsstad, och säljer dem i Mongoliet. Oyuntogtokh bor med sin dotter och hennes sons familj på hennes tomt. Hon och hennes son håller på att bygga ett nytt hus det är till 60 % färdigt.
De har dock inte haft råd att bygga klart det, men är tvungna att göra det – för de behöver den energisnålhet det nya huset tillåter med mindre initiala värmeförluster. Rök från kol-kaminer skapar skadliga kemikalier och damm i atmosfären. Den mongoliska regeringen vidtar rättsliga åtgärder för att stoppa och/eller minimera koleldning. Men koleldning är mycket utbredd eftersom det är det bränsle som är billigast.
Med sitt nya hus färdigställt skulle de ha råd att hålla värmen även utan kol, men behöver ta ett lån för att slutföra bygget.
Ett sådant lån kommer de att få av Kiva, som är en internationell hjälporganisation som ger mikrolån till behövande i tredje världen för att befrämja tillväxt och stabilitet.
Står du inför ett liknande problem, där du behöver låna pengar för att spara pengar, kan du vända dig till www.norrbanken.se. för info om billån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *