HR support

Med HR support från HRM Solutions klarar din organisation av större omvandlingar på ett smidigare sätt. Våra erfarna konsulter har under många år hjälpt företag och organisationer med HR arbete under förvärv, fusioner och avyttringar. Vi har arbetat med både svenska och utländska uppdragsgivare, och för små och stora företag.

HRM Solutions tar med sig ett pragmatiskt förhållningssätt. Vårt arbete utgår alltid från kundens unika potential. För en mer detaljerad presentation av oss, gå till http://hrmsolutions.se Om du vill ha kontakt med oss, ring +46 722 216 750 eller skriv till info@hrmsolutions.se.

HRM Solutions erbjuder en bred kompetens. Våra medarbetare har lång erfarenhet både av att bygga upp från gunden och viderautveckla organisationers HR funktion. Seniore konsulten Ulrika Wahllöf har arbetat med HR sedan 1988 och har varit verksam inom IT-, finans-, turism- och serviceföretag. Hon har en bred generalistkompetens och 7 års erfarenhet som oberoende HR konsult. Under sin karriär har Ulrika innehaft ledande chefsbefattningar med övergripande ansvar för strategiskt såväl som operativt arbete. Bland annat har hon arbetat för TradeDoubler, NasdaqOMX, Actio,Microsoft och Svenska Turistföreningen.

I många situationer finns det behov av att hyra in extern HR stöd. HRM Solutions erbjuder kostnadseffektiva interimlösningar. Från oss kan företag och organisationer vid behov hyra in HR chef för att bygga upp eller omstrukturera HR funktioner. För att hyra HR Interim Management, kontakta oss på telefonnummer +46 722 216 750 eller skriv till info@hrmsolutions.se. Vi hjälper dig att identifiera problem och ser till att du gör rätt insatser vid rätt tidpunkt.

Alla Skåningar bor i Europa-dieten

När man läser filosofi får man lära sig ett exempel kring logiskt resonemang. “Alla Skåningar är Svenskar. Alla Svenskar är Européer. Alltså är alla Skåningar Européer.”
Använder man sig av denna logiska tes kan man slå hål på flera av de dieter som figurerar och som lurar många att tro att den information de betalar för att få är effektiv och bra – medan den i själva verket bara är antingen självklar eller dum.
Ett sådant exempel är blodgruppsdieten. Den går ut på att du ska äta en viss sorts diet beroende på vilken blodgrupp du har. Tanken bakom denna diet har inga som helst vetenskapliga belägg.

Din förmåga att gå ner i vikt har inget som helst med din blodgrupp att göra och är inte kopplat till en viss sorts livsmedel.
Dieten hävdar exempelvis att om du har blodgrupp A är den perfekta maten för dig grönsaker. Sedan får du en diet att gå efter. Och visst går du ner i vikt – men inte på grund av att din blodgrupp och din kost går i samklang. Utan för att du äter nyttigt.
Alltså: om du äter nyttig mat går du ner i vikt. Grönsaker är nyttig mat. Om du äter grönsaker går du ner i vikt.  Påståendet är sant.
Eller: Din blodgrupp är O. Elefanter har aldrig tre öron. Strutsar kan springa fort. Således har Kina för mycket befolkning och du kan gå ner i vikt. Påståendet är falskt.
Vill du har riktig information, gå in på www.viktexpert.se.

 

Vadslagning och skrock

Det finns nog ingen sorts människor som är mer skrockfulla än spelare.
Orsaken kan nog vara att spel är i stor utsträckning baserad på slumpen – vilket ligger utanför vår påverkan. Skrock innebär mycket att skapa en relation med krafter som anses kunna påverka slumpen. Så genom att vi agerar på ett särskilt sätt gentemot dessa krafter, kan de styras att agera till vår förmån. Att det sedan inte finns några egentliga belägg för att dessa krafter finns och att vi kan påverka dem – verkar ha mindre betydelse för de skrockfulla spelarna än att få känna att de gör något. Enligt skrocktraditioner finns det några återkommande saker som sägs föra otur med sig. Vissa kan man motverka – andra är det bara att bita ihop och gå vidare efter.
Krossar du en spegel får du sju års olycka. Du kan motverka detta om spegelbitarna läggs i ett vattendrag eller förstörs i smulor innan du speglat dig i skärvorna.
Att gå under en stege sägs ge otur. Men bör bara ha relevans om någon står på stegen och råkar tappa något tungt när du går under. Att inte ha hundra vid spelbordet är något skrockfulla vill undvika. Men det är nog snarare sunt förnuft. En hund som plötsligt flippar vill man inte ha hoppande över ett spelbord fullt av spelmarker och kort.
Vill du läsa mer vettiga saker om spel och vadslagning – gå då in på www.vadslagningar.se och få lite nyttig läsning.