Hushållsnära tjänster är en marknad som stadigt växer

Hushållsnära tjänster är en marknad som stadigt växer, med ett antal aktörer med olika profil.

Bland dessa finns Hjälp Hemma, som satsar på ett brett utbud av tjänster. Alla ska kunna hitta hjälp med avlastning från en del av hushållssysslorna.

”Våra kunder ska känna att vi förstår hur deras vardag ser ut och vilken typ av hjälp som passar just dom. På det sättet kan man skapa tjänster som är personligt anpassade för de olika familjesituationer som förekommer i dag”, säger Peter Svanborg, VD på företaget.

”Hjälp hemma ett företag som hela tiden blickar framåt”, fortsätter Peter. ”Vi jobbar ständigt på att bli bättre, både för våra kunder och för våra anställda. Till exempel har vi utvecklingsprogram där vara medarbetare både kan lära sig nya saker men också bli bättre på det de redan kan”.

Det innefattar inte bara tekniska aspekter, även sådant som har med personlig bemötande att göra, exempelvis språkkunskaper, har man möjlighet att utveckla.

”Vi på Hjälp Hemma känner att vi fyller en viktig funktion för ett stort antal människor. Många kvinnor vill ju arbeta fullt ut i dag och får genom vår medverkan en större möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är vi stolta över”, fortsätter Peter.

Företaget sysselsätter idag drygt 100 anställda och fokuserar på städhjälp stockholm.  En stadig ökning av arbetsstyrkan med ca 25 per år från starten 2007.

”Det känns ju väldigt kul att kunna ge människor en meningsfull sysselsättning”, säger Peter, ”Särskilt som många av våra anställda kommer från arbetslöshet och svartjobb. Hos oss blir dom sedda och respekterade”, avslutar Peter.

https://www.hjalphemma.se/stadservice/stadfirma-stockholm/

https://www.hjalphemma.se/stadservice/hemstadning/